carrerer i nomenclàtor del municipi de Rajadell (Bages) Imprimeix

El Ple de l'Ajuntament de Rajadell reunit el dia 2 de maig de 2016 va aprovar per majoria absoluta (unanimitat el Consistori) i definitivament la modificació núm. 1 del carrerer i nomenclàtor del municipi de Rajadell (Bages). El contingut de la modificació consta publicada en el Butlletí  Oficial de la Província el passat 11 d'abril de 2016. Veure anunci.