ja_mageia

Visites guiades
Des de l'Ajuntament de Rajadell oferim la possibilitat als nostres visitants de redescobrir una vila amb uns encants propis de l'época medieval. A la visita podem veure els diferents indrets medievals del poble: places, racons, pinacoteca museu, església i el seu castell, que s'enlaira al bell mig de la vila.
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Inici
Anunci: Obertura de sobres ofertes obra itinerari de vianants de connexió entre el barri de l'Estació i el Nucli Antic Imprimeix Correu electrònic

Referència obra: expedient 08/2015- Construcció  d’un itinerari de vianants adjacent a la carretera dels molins per a la connexió entre el barri de l’Estació i el Nucli Antic de Rajadell. El proper dia 28 d’octubre del 2015 a les 17 hores es procedirà per part de la mesa de contractació a l’obertura dels sobres amb les ofertes presentades per les empreses presentades/convidades a participar en aquesta contractació.

Llegiu-ne més...
 
Anunci: Empreses presentades per l'obra itinerari vianants connexió Barri de l'Estació i Nucli Antic Imprimeix Correu electrònic

Referència: expedient 08/2015- Construcció Itinerari de vianants adjacent a la carretera dels Molins per a la connexió entre el barri de l’Estació i el Nucli Antic de Rajadell.

Llegiu-ne més...
 
Nota informativa Ple dia 9/11/2015 Imprimeix Correu electrònic

Reunit el Ple de l’Ajuntament el dia 9 de novembre de 2015 va tractar i aprovar en el seu cas els temes següents i entre altres. Veure nota informativa.

 
Licitació obra: adequació d'un camí de connexió entre el barri de l'estació i el nucli antic Imprimeix Correu electrònic

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell del dia 23 de setembre del 2015 va aprovar definitivament el projecte tècnic: “ Construcció d’un itinerari de vianants adjacent a la carretera dels Molins per la connexió entre el Barri de l’Estació i el Nucli Antic de Rajadell” i el procediment de contractació que serà el previst als articles 169,170,171, 177 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, negociat sense publicitat i tramitació urgent.

Llegiu-ne més...
 
Modificació a la baixa dels coeficients/tipus de gravamen a les Ordenances Fiscals 2016 Imprimeix Correu electrònic

El Ple de l’Ajuntament reunit el passat dia 9 de novembre de 2015 va aprovar pe unanimitat els nous tipus de gravamen/coeficients a aplicar a les Ordenances Fiscals l’any 2016: Veure nota informativa

 
Aprovació provisional modificació ordenances fiscal 2016 Imprimeix Correu electrònic

En compliment del que disposa l’article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament de Rajadell en sessió del Ple del dia 9 de novembre de 2015 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre altres, els acords següents. Veure anunci

 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
¿Es bo el turisme per Rajadell?
 
Bàner
Bàner