ja_mageia

Visites guiades
Des de l'Ajuntament de Rajadell oferim la possibilitat als nostres visitants de redescobrir una vila amb uns encants propis de l'época medieval. A la visita podem veure els diferents indrets medievals del poble: places, racons, pinacoteca museu, església i el seu castell, que s'enlaira al bell mig de la vila.
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Inici
Licitació obra: adequació d'un camí de connexió entre el barri de l'estació i el nucli antic Imprimeix Correu electrònic

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell del dia 23 de setembre del 2015 va aprovar definitivament el projecte tècnic: “ Construcció d’un itinerari de vianants adjacent a la carretera dels Molins per la connexió entre el Barri de l’Estació i el Nucli Antic de Rajadell” i el procediment de contractació que serà el previst als articles 169,170,171, 177 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, negociat sense publicitat i tramitació urgent.

Llegiu-ne més...
 
Modificació a la baixa dels coeficients/tipus de gravamen a les Ordenances Fiscals 2016 Imprimeix Correu electrònic

El Ple de l’Ajuntament reunit el passat dia 9 de novembre de 2015 va aprovar pe unanimitat els nous tipus de gravamen/coeficients a aplicar a les Ordenances Fiscals l’any 2016: Veure nota informativa

 
Aprovació provisional modificació ordenances fiscal 2016 Imprimeix Correu electrònic

En compliment del que disposa l’article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament de Rajadell en sessió del Ple del dia 9 de novembre de 2015 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre altres, els acords següents. Veure anunci

 
Nou horari de Consulta de la Infermera Imprimeix Correu electrònic

S'informa que a partir del dia 10 de setembre l'horari de la Consulta e la Infermeria al Consultori de Rajadell serà els dimarts i dijous de 13:00h a 14:30h.

 
Decret Alcaldia Imprimeix Correu electrònic

Vista la proposta formulada pels Serveis de Secretaria-Administració de l'Ajuntament per a l'ampliació de jornada, amb caràcter d'urgència, d'una auxiliar administrativa amb règim laboral temporal a jornada complerta i amb caràcter de suport puntual per organitzar el servei de l'Arxiu municipal. Veure Decret

 
Anunci- Execució projecte d'obres Imprimeix Correu electrònic

El Ple de l’Ajuntament de Rajadell reunit el dia 10 de desembre de 2014 va aprovar per majoria absoluta l’execució per la pròpia administració (l’Ajuntament de Rajadell) l’obra d’Urbanització de la plaça del Reguer: PUOSC nº 272/2012/PG. La direcció de les obres aniran  a càrrec de l’arquitecte municipal.

Llegiu-ne més...
 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
¿Es bo el turisme per Rajadell?
 
Bàner